Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

  • Mã giao diện: 7596458
  • Trạng thái: Đặt trước

Số lượng sản phẩm
80
Số lượng đơn hàng
160
Số lượng bài viết
50
Dung lượng lưu trữ
150 MB
Băng thông đường truyền
15 GB
Số lượng Landing Page
2
Số lượng tên miền
1
Tài khoản quản trị
10
Số lượng sản phẩm
150
Số lượng đơn hàng
300
Số lượng bài viết
150
Dung lượng lưu trữ
400 MB
Băng thông đường truyền
30 GB
Số lượng Landing Page
5
Số lượng tên miền
3
Tài khoản quản trị
20
Số lượng sản phẩm
500
Số lượng đơn hàng
1000
Số lượng bài viết
300
Dung lượng lưu trữ
800 MB
Băng thông đường truyền
50 GB
Số lượng Landing Page
10
Số lượng tên miền
10
Tài khoản quản trị
40
Số lượng sản phẩm
1000
Số lượng đơn hàng
2000
Số lượng bài viết
600
Dung lượng lưu trữ
1500 MB
Băng thông đường truyền
100 GB
Số lượng Landing Page
20
Số lượng tên miền
20
Tài khoản quản trị
60

Mua trọn đời bạn được sử dụng mãi mãi Gói cao cấp của WebAptech

Hàng năm bạn chỉ cần đóng phí bảo trì là 600.000 vnđ