Hãy để Aptech giúp bạn thiết kế một website chuyên nghiệp và độc đáo

CÁC GÓI DỊCH VỤ CỦA APTECH

Cơ bản

 • Số lượng sản phẩm: 80
 • Số lượng đơn hàng: 160
 • Số lượng bài viết: 50
 • Dung lượng lưu trữ: 150 MB
 • Băng thông đường truyền: 15 GB
 • Số lượng Landing Page: 2
 • Số lượng tên miền: 1
 • Tài khoản quản trị: 10

Chuyên Nghiệp

 • Số lượng sản phẩm: 150
 • Số lượng đơn hàng: 300
 • Số lượng bài viết: 150
 • Dung lượng lưu trữ: 400 MB
 • Băng thông đường truyền: 30 GB
 • Số lượng Landing Page: 5
 • Số lượng tên miền: 3
 • Tài khoản quản trị: 20

Nâng cao

 • Số lượng sản phẩm: 500
 • Số lượng đơn hàng: 1000
 • Số lượng bài viết: 300
 • Dung lượng lưu trữ: 800 MB
 • Băng thông đường truyền: 50 GB
 • Số lượng Landing Page: 10
 • Số lượng tên miền: 10
 • Tài khoản quản trị: 40

Cao cấp

 • Số lượng sản phẩm: 1000
 • Số lượng đơn hàng: 2000
 • Số lượng bài viết: 600
 • Dung lượng lưu trữ: 1500 MB
 • Băng thông đường truyền: 100 GB
 • Số lượng Landing Page: 20
 • Số lượng tên miền: 20
 • Tài khoản quản trị: 60
Tất cả các gói web đều được sử dụng toàn bộ đầy đủ tính năng của hệ thống.